Advanced Search

  • 115mm High Flow Air Blow Gun

115mm High Flow Air Blow Gun

Model : BGB162L

BGB162L     115 mm
High Flow Air Blow Gun
w/ 115 mm Tube


● Flow Control Knob to Adjust Air Speed.
● Ergonomic Grip
● Lightweight.

Related Products

Air Blow Gun

Air Blow Gun

Air Blow Gun

Air Blow Gun

110mm Air Blow Gun

110mm Air Blow Gun

Air Blow Gun

Air Blow Gun

Pocket Air Dryer

Pocket Air Dryer

Composite High Volume Air Blow Gun

Composite High Volume Air Blow Gun