3/8" Metal

View:
3/8" Female Brass Coupler (Milton Type)

3/8" Female Brass Coupler (Milton Type)

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Double Hand Swivel Quick Plug

3/8" Hose Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Hose Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Male Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Male Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Female Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Female Swivel Quick Plug (Euro Type)

3/8" Hose Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Hose Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Male Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Male Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Female Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Female Steel Quick Plug (Nitto Type)

3/8" Hose Brass Plug (Milton Type)

3/8" Hose Brass Plug (Milton Type)

3/8" Female Brass Plug (Milton Type)

3/8" Female Brass Plug (Milton Type)

3/8" Male Brass Plug (Milton Type)

3/8" Male Brass Plug (Milton Type)

3/8" Hose Brass Coupler (Milton Type)

3/8" Hose Brass Coupler (Milton Type)

3/8" Male Brass Coupler (Milton Type)

3/8" Male Brass Coupler (Milton Type)